developerlife.pl

Web & .NET development, biznes, życie programisty

Dodawanie plików z React JS i .NET Core Web API

Cześć!

W ostatnim czasie miałem do czynienie z przesyłaniem pliku z poziomu aplikacji napisanej w React do Rest API postawionego w .NET core. Zainteresowanych takim rozwiązaniem zapraszam do przeczytania tego krótkiego wpisu :).

Dodawanie samego pliku

W tym punkcie pokażę, jak przesłać pojedynczy plik na serwer.
Na początek przygotuj kontroler po stronie serwera.

 
Route("uploader/justfile")]
public dynamic UploadJustFile(IFormCollection form)
{
  try
  {
    foreach (var file in form.Files)
    {
      UploadFile(file);
    }

    return new { Success = true };
  }
  catch (Exception ex)
  {
    return new { Success = false, ex.Message };
  }
}

private static void UploadFile(IFormFile file)
{
  if (file == null || file.Length == 0)
    throw new Exception("File is empty!");

  byte[] fileArray;
  using (var stream = file.OpenReadStream())
  using (var memoryStream = new MemoryStream())
  {
    stream.CopyTo(memoryStream);
    fileArray = memoryStream.ToArray();
  }

  //TODO: You can do it what you want with you file, I just skip this step
}

Jak widzisz utworzyłem prostą akcję kontrolera, która jako argument przyjmuje obiekt typu IFormCollection. Następnie przechodzi po plikach tej kolekcji i wywołuje metodę UploadFile, którą możesz zaimplementować w dowolny sposób.

Przejdźmy teraz do frontendu i utwórzmy prostą formę.

 
render() {
   return (
     <div>
       <form>
         <h2>Just file</h2>
         <p><b>{this.state.justFileServiceResponse}</b></p>
         <input type="file" id="case-one" onChange={this.filesOnChange} />
         <br />
         <button type="text" onClick={this.uploadJustFile}>Upload just file</button>
       </form>
     </div>
   );
}

Zawiera ona tylko jeden input oraz button wywołujący metodę uploadu. W metodzie filesOnChange, która jest wywoływana podczas eventu onChange, przypisywany jest do state nasz plik.

 
  filesOnChange(sender) {
    let files = sender.target.files;
    let state = this.state;
    
    this.setState({
      ...state,
      files: files
    });
  }

Metoda uploadJustFile prezentuje się następująco

 
  uploadJustFile(e) {
  e.preventDefault();
    let state = this.state;

    this.setState({
      ...state,
      justFileServiceResponse: 'Please wait'
    });

    if (!state.hasOwnProperty('files')) {
      this.setState({
        ...state,
        justFileServiceResponse: 'First select a file!'
      });
      return;
    }

    let form = new FormData();

    for (var index = 0; index < state.files.length; index++) {
      var element = state.files[index];
      form.append('file', element);
    }

    axios.post('uploader/justfile', form)
      .then((result) => {
        let message = "Success!"
        if (!result.data.success) {
          message = result.data.message;
        }
        this.setState({
          ...state,
          justFileServiceResponse: message
        });
      })
      .catch((ex) => {
        console.error(ex);
      });
  }

Na początek zostaje zwalidowany state pod kątem sprawdzenia czy znajdują się jakieś pliki. Jeżeli tak, tworzę obiekt FormData do którego dodałem pliki z pola input. Na koniec wywołałem Web API.

Dodawanie pliku oraz zawartości formy

W kontrolerze dodaj kolejne dwie metody UploadFile oraz MapFormCollectionToPerson. Dodaj także klasę Person, która będzie modelem dla przychodzących danych.

Person.cs

 
public class Person
{
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  public string PhoneNumber { get; set; }
}    

UploaderController.cs

 
[Route("uploader/upload")]
public dynamic Upload(IFormCollection form)
{
  try
  {
    Person person = MapFormCollectionToPerson(form);

    foreach (var file in form.Files)
    {
      UploadFile(file);
    }

    return new { Success = true };
  }
  catch (Exception ex)
  {
    return new { Success = false, ex.Message };
  }
}

private static Person MapFormCollectionToPerson(IFormCollection form)
{
  var person = new Person();

  string firstNameKey = "firstName";
  string lastNameKey = "lastName";
  string phoneNumberKey = "phoneNumber";

  if (form.Any())
  {
    if (form.Keys.Contains(firstNameKey))
      person.FirstName = form[firstNameKey];

    if (form.Keys.Contains(lastNameKey))
      person.LastName = form[lastNameKey];

    if (form.Keys.Contains(phoneNumberKey))
      person.PhoneNumber = form[phoneNumberKey];
  }

  return p
}

Tak jak widzisz za dużo się nie zmieniło. Oprócz naszego pliku w obiekcie form zostanie również przekazana kolekcja pól naszej formy, a następnie zostaną one zmapowane.

Po stronie frontendu dodaj kolejną formę z kilkoma polami tekstowymi i polem typu file. Do pól tekstowych należy przypisać event, aktualizujący obiekt state oraz nową metodę przekazującą dane do web API.

 
  uploadForm(e) {
    e.preventDefault();
    let state = this.state;

    this.setState({
      ...state,
      formServiceResponse: 'Please wait'
    });

    if (!state.hasOwnProperty('files')) {
      this.setState({
        ...state,
        formServiceResponse: 'First select a file!'
      });
      return;
    }

    let form = new FormData();
    for (var index = 0; index < state.files.length; index++) {
      var element = state.files[index];
      form.append('file', element);
    }

    for (var key in state.fields) {
      if (state.fields.hasOwnProperty(key)) {
        var element = state.fields[key];
        form.append(key, element);
      }
    }

    axios.post('uploader/upload', form)
      .then((result) => {
        let message = "Success!"
        if (!result.data.success) {
          message = result.data.message;
        }
        this.setState({
          ...state,
          formServiceResponse: message
        });
      })
      .catch((ex) => {
        console.error(ex);
      });
  }

  filesOnChange(sender) {
    let files = sender.target.files;
    let state = this.state;
    this.setState({
      ...state,
      files: files
    });
  }

  fieldOnChange(sender) {
    let fieldName = sender.target.name;
    let value = sender.target.value;
    let state = this.state;

    this.setState({
      ...state,
      fields: {...state.fields, [fieldName]: value}
    });
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <form>
          <h2>Just file</h2>
          <p><b>{this.state.justFileServiceResponse}</b></p>
          <input type="file" id="case-one" onChange={this.filesOnChange} />
          <br />
          <button type="text" onClick={this.uploadJustFile}>Upload just file</button>
        </form>
        <hr />
        <form>
          <h2>Form</h2>
          <p><b>{this.state.formServiceResponse}</b></p>
          <div>
            <input name="firstName" type="text" placeholder="First name" onChange={this.fieldOnChange} />
          </div>
          <div>
            <input name="lastName" type="text" placeholder="Last name" onChange={this.fieldOnChange} />
          </div>
          <div>
            <input name="phoneNumber" type="text" placeholder="Phone number" onChange={this.fieldOnChange} />
          </div>
          <input type="file" onChange={this.filesOnChange} />
          <br />
          <button type="text" onClick={this.uploadForm}>Upload form </button>
        </form>
      </div>
    );
  }

Metoda uploadForm wygląda podobnie do poprzedniej. Jedyna zmiana to dodanie wartości pól z obiektu state do naszego FormData i przesłanie obiektu na serwer.

Podsumowanie

Powyżej pokazałem jak w prostu sposób przekazać pliki z aplikacji klienckiej utworzonej w React na serwer, gdzie znajduje się Web API. Życzę miłej zabawy i z góry dziękuję za feedback.

GIT repository: https://github.com/artzie92/dotnetowo-upload-file-react-dotnet-core

Komentarze - Dodawanie plików z React JS i .NET Core Web API

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie widoczny. Pola wymagane oznaczone są *